Zapewnimy zgodność Twojej organizacji z ustawą o sygnalistach

Dostarczamy dedykowane, intuicyjne oprogramowanie do zarządzania zgłoszeniami, gotową procedurę wraz ze wszelkimi niezbędnymi dokumentami oraz oferujemy usługę administracji zgłoszeniami.

Zapewnimy zgodność Twojej organizacji z ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

Dostarczamy dedykowane, intuicyjne oprogramowanie do zarządzania zgłoszeniami, gotową procedurę wraz ze wszelkimi niezbędnymi dokumentami oraz oferujemy usługę administracji zgłoszeniami.

Sygnaliści.app – strona główna2022-04-12T23:17:48+02:00

Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa 
to nowe wyzwanie dla firm sektora prywatnego 
i jednostek administracji publicznej

W odpowiedzi na dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937z dnia 23 października 2019 r. Rada Ministrów przedstawiła projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, potocznie nazywaną „ustawą o sygnalistach”. Projekt ustawy jest miejscami dokładnym przeniesieniem zapisów Dyrektywy, a miejscami traktuje pewne kwestie bardziej szczegółowo. Naszym celem jest wsparcie organizacji, których dotyczy ustawa, w szybkim, sprawnym wdrożeniu regulacji i narzędzia, aby być w zgodzie z literą prawa.

GW LAW

Współpracujemy z renomowaną Kancelarią R.P. Grabowski i Wspólnicy

Jak możesz zrealizować wymagania nałożone ustawą

Bycie w zgodności z ustawą oznacza implementację regulaminu, procedury i narzędzi

Ustawa o sygnalistach - wyzwania

Chcąc dostosować się do ustawy, organizacja do której stosuje się przepisy, będzie zobligowana do wprowadzania regulaminu określającego „wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych”.

Ustawa o sygnalistach - wyzwania
Ustawa o sygnalistach - wdrożenie

Implementowane narzędzie musi umożliwić tworzenie zgłoszeń z zachowaniem zasad poufności

Ustawa o sygnalistach - wdrożenie

W zakresie przetwarzania danych osobowych osób zgłaszających ustawodawca nakłada na pracodawców uniemożliwienie uzyskanie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia, jak również osoby, której dotyczy zgłoszenie. Regulamin wskazuje również sposoby przekazywania zgłoszeń.

Na naszym blogu